Piktogramy chemiczne – gdzie można je znaleźć? I co warto o nich wiedzieć

Piktogramy chemiczne – gdzie można je znaleźć? I co warto o nich wiedzieć

Każdego dnia w pracy – nie tylko w fabrykach, ale także na budowach czy w biurach – używane są chemikalia. Można je znaleźć w środkach czyszczących i rozpuszczalnikach. Aby zapewnić bezpieczeństwo podczas pracy z chemikaliami, stworzono piktogramy ostrzegawcze, które wyjaśniają ich znaczenie. Symbole te muszą być umieszczone na wszystkich opakowaniach substancji i preparatów niebezpiecznych zgodnie z obowiązującymi przepisami i prawem. Piktogramy służą do informowania o potencjalnych zagrożeniach związanych z mieszaninami chemicznymi.

Prawo międzynarodowe: Piktogramy chemiczne

ONZ opracowała i ujednoliciła kryteria oznakowania i klasyfikacji substancji i mieszanin. System ten znany jest pod nazwą GHS (Globally Harmonized System). Piktogramy GHS zostały wdrożone w ponad 60 krajach, w tym w całej Unii Europejskiej. System ten porządkuje substancje i mieszaniny zgodnie z potencjalnymi zagrożeniami, jakie stwarzają dla środowiska i zdrowia ludzkiego. Zawiera on również wymagania dotyczące komunikacji zagrożeń, takie jak karty charakterystyki i etykiety ostrzegawcze. Określa również formę i kolorystykę piktogramów na znakach ostrzegawczych dla substancji niebezpiecznych.

Piktogramy chemiczne w prawie polskim i unijnym

Rozporządzenie CLP (klasyfikacja, oznakowanie i pakowanie) z dnia 16.12.2008 r. określa obowiązujące oznakowanie substancji chemicznych. Weszło ono w życie 20/01/2009. Rozporządzenie Unii Europejskiej w sprawie klasyfikacji, oznakowania i pakowania substancji chemicznych i mieszanin (CLP) wprowadziło nowe piktogramy. Piktogramy w formie rombu wskazują na rodzaj i stopień zagrożenia związanego z użyciem lub mieszaniną substancji niebezpiecznych. Piktogramom często towarzyszą zwroty ostrzegawcze, zwroty wskazujące na rodzaj zagrożenia i środki ostrożności, a także informacje o dostawcy i produkcie. Oznakowanie substancji niebezpiecznych lub preparatów niebezpiecznych w instalacjach zostało w Polsce znormalizowane w 2012 roku. Podstawą obowiązku oznakowania jest Rozporządzenie Ministra Zdrowia z dnia 22 maja 2012 r. w sprawie oznakowania pojemników, zbiorników i miejsc służących do przechowywania lub zawierających substancje niebezpieczne lub mieszaniny niebezpieczne (Dz. U. z dnia 29 maja 2012 r., poz. 601).

Do czego służą piktogramy chemiczne?

Piktogram chemiczny to symbol, który przekazuje konkretną informację o niebezpieczeństwie. Umieszcza się go na opakowaniu substancji. Piktogram wskazuje, jakiego rodzaju zagrożeniem jest dana substancja i jak niebezpieczna może być dla środowiska. Symbole graficzne na etykiecie, w tym ich kolor i wygląd, powinny być tak dobrane, aby przekaz symboli zagrożeń wyraźnie wyróżniał się na tle. Na opakowaniu powinny znajdować się znaki ostrzegawcze w kolorze czarnym na białym tle i czerwonym obramowaniu. Powinny one mieć formę kwadratu z wierzchołkiem. Każdy symbol zagrożenia musi zajmować co najmniej jedną piątą powierzchni etykiety, ale nie mniej niż 1 cm2. O wielkości etykiety decyduje pojemność opakowania. Piktogramy chemiczne są wymagane na produktach. Mogą być one wykonane na sztywnej płycie lub samoprzylepnym winylu. Są one wodoodporne i mają wysoką odporność na czynniki zewnętrzne. Każdy znak może być stosowany wewnątrz lub na zewnątrz pomieszczeń.

Etykiety substancji niebezpiecznych

Aby zapewnić bezpieczne obchodzenie się z chemikaliami, dobrze jest znać znaki ostrzegawcze. Te znaki ostrzegawcze poinformują Cię o potencjalnych zagrożeniach, które mogą pojawić się podczas pracy z substancjami trującymi, łatwopalnymi, utleniającymi lub utleniającymi w przemyśle i laboratoriach. Piktogramy chemiczne mogą być odczytywane na całym świecie, ponieważ są znormalizowane. Są łatwo zrozumiałe dla każdego, niezależnie od wieku i wykształcenia. Piktogramy mają intuicyjną grafikę (np. Piktogramy są bardzo intuicyjne (np. płomień oznacza substancje łatwopalne, czaszka oznacza silnie toksyczne), więc łatwo jest zrozumieć przekaz i odpowiednio zareagować w sytuacjach zagrożenia życia lub zdrowia. Piktogramy zgodne z CLP są umieszczane na etykietach, a także w miejscach publicznych, takich jak budynki, miejsca pracy czy hale produkcyjne. Wszyscy dostawcy i producenci piktogramów chemicznych są zobowiązani do ich stosowania. Są oni również odpowiedzialni za tworzenie i rozpowszechnianie informacji o wszystkich możliwych zagrożeniach związanych z chemikaliami.

Previous Dlaczego złoto jest tak cenne?
Next Idealna biżuteria ślubna dla panny młodej - jak wybrać?

Może to Ci się spodoba

Podsumowanie obchodów Dnia Bezpiecznego Internetu w Szkole Podstawowej nr 21 w Krakowie

15 marca 2017 roku w Szkole Podstawowej nr 21 w Krakowie odbyło się uroczyste wręczenie nagród dla najlepszych drużyn biorących udział w grze wirtualno-terenowej, która została zorganizowana przez Komendę Wojewódzką

Małopolscy policjanci zabezpieczyli kolejny mecz piłkarskiej ekstraklasy i zapobiegli bójce kiboli

31 marca br na Stadionie Miejskim im. Henryka Reymana znajdującym się przy ulicy Reymonta 22 w Krakowie odbył się mecz piłkarski pomiędzy drużynami Wisły Kraków oraz Lecha Poznań. Tego rodzaju

Fałszywy ksiądz – próbował wyłudzić pieniądze

Policjanci z I Komisariatu Policji w Krakowie zatrzymali 60-letniego mężczyznę, który podszywając się pod osobę duchowną próbował pod jednym z kościołów w centrum Krakowa zebrać pieniądze. Oszust został ujęty przez

Laureaci konkursu ,, Dzień Bezpiecznego Internetu’’ odwiedzili Komisariat Policji IV w Krakowie

W dniu 15 marca 2017 roku Komisariat Policji IV w Krakowie przy ul. Królewskiej 4 odwiedzili uczniowie Szkoły Podstawowej nr 93 oraz Szkoły Podstawowej nr 153, którzy jako laureaci konkursu

Mija rok od Światowych Dni Młodzieży

W lipcu ubiegłego roku w Polsce odbyły się 31. Światowe Dni Młodzieży, w których udział wzięło 2,5 mln pielgrzymów ze 187 krajów. W uroczystościach uczestniczył Papież Franciszek, przedstawiciele Episkopatu Polski

Małopolska wyda miliard złotych na infrastrukturę kolejową

W 2015 r. ma ruszyć Szybka Kolej Aglomeracyjna w Małopolsce. Pierwsze pociągi pojadą jednak już za rok. Województwo na rozwój tej części transportu publicznego wyda nawet miliard złotych do 2020 r.

0 Comments

Brak komentarzy!

You can be first to comment this post!

Zostaw odpowiedź