Programy 2021-2027 – Aktualny budżet dla funduszy UE

Programy 2021-2027 – Aktualny budżet dla funduszy UE

Nowy budżet funduszy unijnych na lata 2021-2027 da Polsce największe środki od czasu przystąpienia do Unii Europejskiej. Otrzymamy 72,2 mld euro z Funduszu Spójności oraz 3,8 mld euro z unijnego Funduszu Sprawiedliwej Transformacji. Przekłada się to na ponad 770 mld zł.

Budżet na lata 2014-2020 będzie stanowił wytyczne do podziału środków. Około 60% środków unijnych trafi na szczebel krajowy, a 40% do marszałków w 16 województwach na Programy Regionalne.

W nowej perspektywie unijnej środki unijne na lata 2021-2027 zostaną przeznaczone na badania, innowacje i przedsiębiorczość. Zostaną one również przeznaczone na wsparcie edukacji, spraw społecznych, ochrony klimatu i środowiska, energetyki, cyfryzacji i energii. Środki z Funduszu na rzecz Sprawiedliwej Transformacji będą przeznaczone na wsparcie działań ograniczających skutki zmian klimatu. Ta pula środków będzie dostępna tylko dla wybranych województw, tj. śląskiego, dolnośląskiego, małopolskiego, wielkopolskiego, lubelskiego i łódzkiego.

Programy krajowe 2021-2027

Ministerstwo zakładało, że nowe Programy unijne na poziomie krajowym będą miały podobny zakres tematyczny jak te w perspektywie unijnej 2014-2020. To założenie obecnie się kończy.

Poniżej przedstawiamy listę poszczególnych programów i środków unijnych, które zostały przeznaczone na ich realizację.

Sprawdź również: Fundusze Europejskie na infrastrukturę

Fundusze Europejskie dla nowoczesnej gospodarki

Zgodnie z Wieloletnimi Ramami Finansowymi UE na lata 2021-2027, wsparcie z funduszy europejskich będzie koncentrować się na niewielkiej liczbie celów polityki spójności.

Dlatego Komisja Europejska w perspektywie finansowej na lata 2014-2020 ograniczyła liczbę celów do zaledwie 6, koncentrując środki na Europie.

Wsparcie dla innowacji, cyfryzacji, transformacji gospodarczej, wsparcie dla małych i średnich przedsiębiorstw oraz inwestycje w umiejętności sprawią, że staniemy się bardziej konkurencyjni i inteligentni.

Bardziej ekologiczna i odporna Europa jest możliwa dzięki inwestycjom w transformację sektora energetycznego, w energię odnawialną w gospodarce o obiegu zamkniętym oraz w przeciwdziałanie zmianie klimatu.

Lepsze połączenia

Z silniejszym wymiarem społecznym, wdrażając europejski filar praw socjalnych, inwestując w miejsca pracy o wyższej jakości, edukację i umiejętności oraz włączenie społeczne.

Wspieranie strategii rozwoju i zrównoważonego rozwoju na wszystkich rodzajach terytoriów oraz inicjatyw lokalnych zbliży obywateli. Zapewni to sprawiedliwą transformację energetyczną, która złagodzi problemy środowiskowe, gospodarcze i społeczne spowodowane odejściem od paliw kopalnych.

Pomimo pandemii COVID-19, która dotknęła każdy zakątek globu i wywarła niszczycielski wpływ gospodarczy i społeczny na każde państwo, dostosowanie budżetu UE do priorytetów Unii jest nadal aktualne. Skutki nie są jednak jednolite w całej UE. Różna jest również zdolność UE do absorpcji wstrząsów i szybkiego reagowania na nie. Może to prowadzić do poważnych problemów dla jednolitego rynku i powodować rozbieżności między gospodarkami państw członkowskich.

W tym kontekście konieczna jest ciągła reakcja na obecny kryzys i potrzeby społeczeństwa, która opiera się zarówno na perspektywie finansowej na lata 2014-2020, jak i na przyszłych funduszach UE (fundusz polityki spójności, nowa generacja funduszy UE, w tym instrument na rzecz odbudowy i odporności). Środki te były i nadal będą wykorzystywane w ramach Programu Operacyjnego Inteligentny Rozwój (środki REACT-EU), a także w perspektywie finansowej 2021-2027. Zostaną one wykorzystane przede wszystkim na wsparcie MŚP w walce z pandemią COVID-19 oraz w przejściu na bardziej zrównoważony i ucyfrowiony model gospodarczy.

Previous Jak zrobić makijaż smokey eyes i uzyskać efekt z ciemnych oczu?
Next Dlaczego złoto jest tak cenne?

Może to Ci się spodoba

Laureaci konkursu ,, Dzień Bezpiecznego Internetu’’ odwiedzili Komisariat Policji IV w Krakowie

W dniu 15 marca 2017 roku Komisariat Policji IV w Krakowie przy ul. Królewskiej 4 odwiedzili uczniowie Szkoły Podstawowej nr 93 oraz Szkoły Podstawowej nr 153, którzy jako laureaci konkursu

Policja przestrzega przed oszustami w internecie

Tylko w ciągu ostatnich dwóch miesięcy do Komendy Powiatowej Policji w Oławie zgłosiło się 20 poszkodowanych przez oszustów internetowych. Oszuści, udając kupujących na portalach internetowych, oferują zapłatę poprzez specjalny link,

Olkusz. Handel nielegalną odzieżą

Ponad 900 sztuk odzieży z podrobionymi znakami towarowymi znanych firm ujawnili i  zabezpieczyli pod koniec stycznia 2017r. Policjanci z Referatu do Walki z Przestępczością Gospodarczą Komendy Powiatowej Policji w Olkuszu

Małopolscy policjanci zatrzymali 3 oszustów wyłudzających pieniądze od starszych osób metodą na „wypadek krewnego”

Małopolscy policjanci zatrzymali 3 oszustów wyłudzających pieniądze od starszych osób metodą na „wypadek krewnego”. To tzw. „kurierzy” – grozi im 8 lat pozbawienia wolności. Dwóch z nich zostało zatrzymanych z

Stop. Agresji Drogowej. Widzisz? Reaguj – każdy może pomóc w walce z piratami drogowymi

Od sierpnia 2014 roku w Komendzie Wojewódzkiej Policji w Krakowie funkcjonuje  Nieetatowy Zespół do Zwalczania Agresywnych Zachowań na Drogach. W skład Zespołu działającego wchodzą zarówno policjanci z wydziału ruchu drogowego

Policjanci szkolą żołnierzy 16 Batalionu Powietrznodesantowego w Krakowie

W okresie od kwietnia do października 2017 roku na wniosek Dowódcy 16 Batalionu Powietrznodesantowego za zgodą Komendanta Wojewódzkiego Policji w Krakowie wyznaczeni instruktorzy Oddziału Prewencji Policji w Krakowie realizują blok

0 Comments

Brak komentarzy!

You can be first to comment this post!

Zostaw odpowiedź